Colors

by Eduard Kouril


NGC869 NGC884 Double Cluster

Kruh

Jedním z nejhezčích objektů svého druhu na obloze je bezesporu dvojice otevřených hvězdokup s označením Chí a h Persea. Známé jsou také pod katalogovým označením NGC 884 a NGC 869. Dvojici hvězdokup najdeme v severozápadní části souhvězdí. S celkovou jasností okolo 4. magnitudy jsou pohodlně viditelné i prostýma očima. Za horších pozorovacích podmínek splývají neozbrojenému oku v jednu velkou mlhavou skvrnu eliptického tvaru,protaženou ve směru severozápad-jihovýchod o délce asi 1 stupně a šířce 0,5 stupně. Za velmi dobrých pozorovacích podmínek spatříte tuto mlhavou skvrnu „zrnitou" a uprostřed zúženou. Každá z hvězdokup zabírá na obloze plochu o velikosti asi 0,5 stupně ( přibližná velikost Měsíčního úplňku ) a jádra obou hvězdokup na obloze dělí asi 0,4 stupně. Skutečný průměr každé z nich dosahuje i s okrajovými oblastmi téměř 100 světelných roků. Vzájemná blízkost a podobnost NGC 884 a NGC 869 není náhodná. Obě vznikly z jednoho obřího mezihvězdného mračna,s přimhouřením jednoho astronomického oka v prakticky stejnou dobu. Jejich stáří odhadujeme jen na několik málo milionů roků,jsou tedy velmi mladé. Studium jednotlivých hvězd v obou hvězdokupách však nasvědčuje tomu,že NGC 884 vznikla o několik milionů let dříve než její sousedka. Jejich vzdálenost od Země odhadujeme někde mezi 7000 a 8000 světelnými roky. Leží již v sousedním vnějším spirálním ramenu Galaxie,které jsme pojmenovali Rameno Persea. To,že je z takto velké dálky snadno vidíme i prostýma očima a dokonce v nich bez optických pomůcek dokážeme rozlišit jednotlivé stálice,svědčí o jejich velké svítivosti. „Dvojitá hvězdokupa" je zajímavým objektem pro každý dalekohled. Již v malém triedru se obě rozpadnou na desítky jiskřivých stálic poházených na černém sametu kosmické tmy. Každá z hvězdokup hostí několik tisíc stálic,z nichž nejjasnější jsou velmi svítivé modré obří hvězdy,které se blíží k šesté magnitudě,lze však mezi nimi najít i několik chladných červených veleobrů. Velké množství hvězd je proměnných,jas mění většinou polopravidelně nebo nepravidelně. U obou hvězdokup je i v malých dalekohledech dobře patrná nápadná koncentrace hvězd směrem ke středu. Ve středně velkých amatérských přístrojích vypadají zajímavě nahuštěná jádra obou hvězdokup. V NGC 869 bylo napočítáno asi 350 hvězd a v NGC 884 asi 300 hvězd do 15,5. magnitudy. NGC 884 a NGC 869 jsou součástí rozsáhlého hvězdného komplexu - spolu s několika dalšími otevřenými hvězdokupami a mlhovinami tvoří asociaci Perseus OB 1.

Michal Kodriš

Údaje o snímku

Optický přístroj : modifikovaný Canon EOS 400d + SW ED80/600 + TS 2 Flattener. Ohnisko 600mm.

Montáž : HEQ 5 + TV Guider (Martin Myslivec)

Místo : Němčice u Boskovic

Datum a čas : 2.10.2011

Popis a stručný postup zpracování : RGB - 16x8min, CLS Astronomic filtr. Kalibrace v Mraw, složení v Registaru a finalní úpravy v Adobe Photoshop CS5.


Hires