Colors

by Eduard Kouril


M33

Kruh

Nejvyhledávanějším objektem jak amatérských tak profesionálních astronomů je v souhvězdí Trojúhelníku galaxie M 33 ( NGC 598 ). Ze starých časů se dochovalo její pojmenování „Velká spirální mlhovina v Trojúhelníku". S celkovou jasností asi 5,7. magnitudy je za vynikajících pozorovacích podmínek viditelná i prostýma očima,jako velmi slabá,kruhová mlhavá skvrna,bez výraznějšího centrálního zjasnění, 4 stupně severozápadně od hvězdy Metallah ( Alfa Trojúhelníku ). M 33 je členem Místní skupiny galaxií,jejíž součástí je i naše Galaxie. Jde o spirální galaxii,natočenou k nám čelně,takže zejména na fotografiích můžeme obdivovat její spirální strukturu. Z poměrně malého jasného jádra vychází dvojice mohutných spirálních ramen,které doplňuje několik méně výrazných výběžků. Úhlové rozměry galaxie činí nejméně 73 krát 45 úhlových minut,její skutečný průměr odhadujeme na zhruba 70 000 světelných roků,což jsou asi ¾ velikosti naší Galaxie - Mléčné dráhy. Co se velikosti týče,vlastní M 33 bronzovou medaili mezi členy Místní skupiny galaxií,hned po M 31 ze souhvězdí Andromedy a naší mateřské Galaxii. Vzdálenost M 33 odhadujeme na zhruba 3 miliony světelných roků a nejspíše se tedy nachází ještě o něco dále než slavná galaxie M 31 z Andromedy. Velkou spirální mlhovinu v Trojúhelníku snadno spatříte již v menších triedrech,jako rozplizlou mlhavou skvrnu,protaženou ve směru severovýchod-jihozápad,v délce asi 0,5 stupně. Obklopuje ji čtyřúhelník stálic 8. až 9. hvězdné velikosti. Má nízkou plošnou jasnost,proto při pozorování dalekohledem volte spíše menší zvětšení. Nápadnější se jeví její severní polovina. Náznaky spirální struktury můžete zahlédnout na temné obloze až ve středně velkých amatérských přístrojích. Ve větších dalekohledech již můžete vystopovat několik jasných oblastí překotné tvorby hvězd ve spirálních ramenech. Nejvýraznější z nich má katalogové označení NGC 604 a leží asi 12 úhlových minut severovýchodně od jádra galaxie. NGC 604 je patrná i v menších amatérských dalekohledech jako slabá „hvězdička". M 33 je domovem mnoha miliard hvězd ( některé odhady hovoří o 30 až 40 miliardách hvězd náležících této galaxii ) i planet,množství otevřených i kulových hvězdokup a jasných i temných mlhovin. Zatím jsme zde nepozorovali žádný výbuch supernovy,čehož se však během několika desetiletí či staletí dočkáme. M 33 je po Velké galaxii v Andromedě ( M 31 ) druhou nejjasnější galaxií na severní obloze.

Michal Kodriš

Údaje o snímku

Optický přístroj : modifikovaný Canon EOS 400d + SW ED80/600 + TS 2 Flattener. Ohnisko 600mm.

Montáž : HEQ 5 + TV Guider (Martin Myslivec)

Místo : Němčice u Boskovic

Datum a čas : Září 2012

Postup a stručný postup zpracování : RGB - 35x10min, Kalibrace v Mraw, složení v Registaru a finalní úpravy v Adobe Photoshop CS5.