Colors

by Eduard Kouril


M3 Kruh

V jihovýchodní části souhvězdí Honici psi,v blízkosti hranice se souhvězdím Pastýře se nachází kulová hvězdokupa M 3 ( NGC 5272 ). S jasností 6,2. magnitudy patří k nejvýraznějším kulovým hvězdokupám severní oblohy. Za vynikajících pozorovacích podmínek ji lze spatřit již prostýma očima bez dalekohledu jako slabou mlhavou hvězdičku. S jistotou ji však uvidíte již malým triedrem jako malou kulatou skvrnku. Nejjasnější stálice hvězdokupy ( červení obři ) dosahují 12. magnitudy a je schopen je ukázat dalekohled s průměrem objektivu přes 10 centimetrů. V M 3 bylo nalezeno přes dvě stovky proměnných hvězd,což je mnohem více než u většiny ostatních kulových hvězdokup naší Galaxie. Jde převážně o krátkoperiodické Cefeidy - pulsující obří hvězdy s poměrně krátkou periodou světelných změn. Celkově hvězdokupa obsahuje statisíce hvězd,do 22,5. magnitudy jich bylo napočítáno téměř 45 000 a to nebyly připočítány hvězdy z okrajových částí hvězdokupy. M 3 obsahuje také relativně velké množství takzvaných Modrých tuláků. Jde o hvězdy,které se jeví jako velmi mladé ( na snímcích mají modrou barvu ) na rozdíl od ostatních,již dosti „vyžilých" členů hvězdokupy. Dnes se domníváme,že jsou výsledkem hvězdných interakcí. Při poměrně vysoké prostorové koncentraci hvězd v centrální části hvězdokupy občas dochází k jejich těsnému setkání. Těsný průchod dvou hvězd kolem sebe,či jejich srážka,mohou způsobit radikální změny parametrů těchto stálic. Je však zajímavé,že množství těchto Modrých tuláků je často i v podobných si kulových hvězdokupách velice rozdílné. Vzdálenost M 3 odhadujeme na více než 30 000 světelných roků ( nejčastější odhad se pohybuje kolem 34 000 světelných let ). Jako všechny kulové hvězdokupy obíhá kolem centra Galaxie po výstředné dráze. Jeden celý oběh dokončí za přibližně 300 milionů roků. Stáří objektu odhadujeme na 12 až 13 miliard roků. Na fotografiích zabírá M 3 plošku o průměru asi 20 úhlových minut,skutečný průměr objektu odhadujeme na přibližně 200 světelných let.

Michal Kodriš

Údaje o snímku

Optický přístroj : modifikovaný Canon EOS 400d + SW Newton 200/800 + Paracorr II. Ohnisko 920mm.

Montáž : EQ 6 + TV Guider (Martin Myslivec)

Místo : Němčice u Boskovic

Datum a čas : Květen 2013

Postup a stručný postup zpracování : RGB - 32x8min ISO 400. Kalibrace v Mraw,Maxim DL, složení v Registaru a finalní úpravy v Adobe Photoshop CS5.

 
Detail