Colors

by Eduard Kouril


M27 Dumbell
Kruh

Hlavním tahounem souhvězdí je planetární mlhovina M 27 ( NGC 6853 ),mezi hvězdáři známá pod názvem Činka. Psát se o ní dá pouze v superlativech. Je jednou z nejjasnějších planetárních mlhovin na obloze a vůbec prvním objeveným objektem tohoto druhu. S jasností 7,4. magnitudy je snadno pozorovatelná již malým triedrem jako okrouhlá mlhavá skvrnka s poměrně ostrými okraji o velikosti asi 8 úhlových minut. Osvědčeným postupem pro její vyhledání je začít v sousedním souhvězdí Šípu. Na hrotu Šípu se nachází stálice označená řeckým písmenem gama,Činka se nachází přibližně 3 stupně severně od této hvězdy. Středně velký amatérský dalekohled již pěkně vykreslí bipolaritu mlhoviny. Někomu může M 27 připomínat ohryzek jablka,jinému přesýpací hodiny či motýla a někomu snad i tu činku. Ve větších přístrojích zaznamenáte již nepravidelnosti v jasnosti disku mlhoviny-jasnější a tmavší oblasti. Centrální bílý trpaslík je s jasností 13,5. magnitudy pozorovatelný až velkými amatérskými přístroji. Je velmi žhavý-na povrchu dosahuje teploty okolo 85 tisíc stupňů Celsia. Ve vzdálenosti 6,5 úhlové vteřiny má slabého průvodce 17.hvězdné velikosti,kterého ovšem amatérským dalekohledem nespatříte. Na fotografiích si můžete všimnout slabé vnější obálky o průměru 15 úhlových minut. Odhady vzdálenosti Činky se nejčastěji pohybují mezi 1000 a 1200 světelných roků od Země. Plynný obal se od hvězdy vzdaluje rychlostí několika desítek kilometrů za sekundu a hvězda ho odhodila před několika tisíci lety. Za jedno století se mlhovina na obloze zvětší o asi 6,8 úhlové vteřiny. Stadium planetární mlhoviny je velmi krátkou,ale také velmi významnou epizodou v životě hvězdy. Podobný osud čeká za několik miliard let pravděpodobně i naše Slunce. M 27 je nejsnadněji viditelnou planetární mlhovinou na obloze a skutečným pozorovatelským skvostem.

Michal Kodriš

Údaje o snímku

Optický přístroj : modifikovaný Canon EOS 400d + SW ED80/600 + TS 2 Flattener. Ohnisko 600mm.

Montáž : HEQ 5 + TV Guider (Martin Myslivec)

Místo : Němčice u Boskovic

Datum a čas : Květen 2011

Popis a stručný postup zpracování : RGB - 10x8min, CLS Astronomic filtr. Kalibrace v Mraw, složení v Registaru a finalní úpravy v Adobe Photoshop CS5.

Je to jeden z prvních testů dalekohledu SW ED80/600 s rovnačem pole od TS. Tento objekt hodlám přefotit za lepších podmínek za použítí mnohem většího počtu snímků pro eliminaci šumu pozadí.


Wide field

M27_detail