Colors

by Eduard Kouril


M13Kruh

Nejznámějším a pozorovateli nejvyhledávanějším objektem v souhvězdí Herkula je bezesporu kulová hvězdokupa M 13 ( NGC 6205 ). S celkovou jasností 5,8. magnitudy je nejjasnější kulovou hvězdokupou severní oblohy. Obvykle první kulová hvězdokupa na kterou zamíří začínající pozorovatelé na severní polokouli svoje dalekohledy. Za velmi dobrých pozorovacích podmínek je však viditelná již prostýma očima jako slabá mlhavá hvězdička,pokud člověk ví kde ji hledat. Hvězdokupu najdeme na spojnici hvězd Éta a Dzéta Herkula, zhruba v první třetině od první jmenované. Leží mezi dvěma stálicemi 7. hvězdné velikosti. Malý hvězdářský dalekohled,či triedr vám M 13 ukáže jako kulatou mlhavou skvrnku zjasňující se do středu. Ve středně velkých dalekohledech s dostatečným zvětšením již můžete spatřit nejjasnější stálice hvězdokupy. Dokáže to již dalekohled s průměrem objektivu okolo 10 centimetrů. Náznak „zrnitosti" je za kvalitních pozorovacích podmínek bočním pohledem viditelný v okrajových částech hvězdokupy i v menších dalekohledech. Nejjasnější členové hvězdokupy dosahují 11. hvězdné velikosti a jedná se o červené obry - tedy o hvězdy podobné svou hmotností našemu Slunci, ale podstatně starší,v pokročilém stádiu vývoje. Mají sice nižší povrchovou teplotu ale mnohonásobně větší rozměry. Slunce se do tohoto stádia dostane až za několik miliard roků. Dalekohledem s průměrem objektivu či zrcadla okolo 20 centimetrů se vám na M 13 naskytne krásný pohled,spatříte již více než stovku stálic. Spousta z nich tvoří dlouhé hvězdné řetězce vybíhající z centrální části hvězdokupy. V ještě větších dalekohledech je hvězdokupa skutečně překrásným pokoukáním. Do 21. magnitudy bylo v ní napočítáno okolo 30 000 hvězd. Celkový počet členů M 13 je však mnohonásobně vyšší, odhadujeme jej na přibližně 1 milion. Všechny obíhají okolo gravitačního centra hvězdokupy. Jsou soustředěny v prostoru o průměru přibližně 200 světelných roků. Některé okrajové členy hvězdokupy však najdeme ještě v mnohem větší vzdálenosti od centra. Vzdálenost M 13 odhadujeme na asi 25 000 světelných let, stáří na 12 až 13 miliard roků. Nejjasnější středová část hvězdokupy zabírá na obloze plošku o průměru přibližně 20 úhlových minut. V jejím centru už je opravdu solidní „tlačenice". Hvězdy jsou tu od sebe vzdáleny ne světelné roky jako v okolí Slunce, ale světelné týdny či dokonce dny. Obloha je tam doslova posetá jasnými hvězdami. Úplná tma jako na Zemi za bezměsíčných nocí tam nikdy nenastává. V roce 1974 si M 13 a tehdy nově zprovozněný obří radioteleskop v Portoriku navzájem udělali reklamu. Tímto největším rádiovým teleskopem na světě o průměru antény více než 300 metrů byla k hvězdokupě vyslána rádiová depeše případným mimozemským civilizacím. Ve zprávě byly zakódovány základní informace o lidech,sluneční soustavě i samotném radioteleskopu. Kromě toho, že inteligentní mimozemšťani asi ve starých kulových hvězdokupách nežijí ( pravděpodobně je zde terestrických planet jako šafránu,pokud vůbec nějaké ),tak signál bude během několika staletí už velmi špatně rozluštitelný vlivem nabitých částic v mezihvězdném prostoru. Navíc by k M 13 dorazil až za přibližně 25 000 roků. Takže prakticky šlo jen o takový „rádiový štěk do tmy".

Michal Kodriš

Údaje o snímku

Optický přístroj : modifikovaný Canon EOS 400d + SW ED80/600

Montáž : HEQ 5 + AA MMyslivec

Místo : Němčice u Boskovic

Datum a čas : od 15.7.2012

Popis a stručný postup zpracování : RGB - 16x8min, CLS Astronomic filtr. Kalibrace v Mraw, složení v Registaru a finalní úpravy v Adobe Photoshop CS5.

 

M13 z jara 2011

Kruh

Starší verze z léta 2011

Údaje o snímku

Optický přístroj : modifikovaný Canon EOS 400d + SW ED80/600 + TS 2 Flattener. Ohnisko 600mm.

Montáž : HEQ 5 + TV Guider (Martin Myslivec)

Místo : Němčice u Boskovic

Datum a čas : Květen 2011

Popis a stručný postup zpracování : RGB - 16x8min, CLS Astronomic filtr. Kalibrace v Mraw, složení v Registaru a finalní úpravy v Adobe Photoshop CS5.

Je to jeden z prvních testů mého nového dalekohledu SW ED80/600 s rovnačem od TS. Tento objekt hodlám přefotit za lepších podmínek za použítí mnohem většího počtu snímků pro eliminaci šumu pozadí.