Colors

by Eduard Kouril


M109

M109

Jen 40 úhlových minut jihovýchodně od hvězdy Phekda ( Gama Velké medvědice ) leží M 109 ( NGC 3992 ). Jde o spirální galaxii s jasností okolo 10. magnitudy,na obloze zabírající plošku o velikosti asi 7,5 krát 5 úhlových minut. Tato velká spirální galaxie je velikostí podobná naší Mléčné dráze. Má nápadnou,rozsáhlou centrální příčku,z jejichž konců vychází dvojice mohutných spirálních ramen. Vzdálenost M 109 odhadujeme na zhruba 40 až 50 milionů světelných roků. Za kvalitních pozorovacích podmínek je viditelná již v malých amatérských přístrojích jako drobná,protáhlá mlhavá skvrnka s jasnějším středem. V její blízkosti se nachází hvězdička 10. magnitudy. Náznaky struktury jsou viditelné až ve větších amatérských teleskopech. Jasná hvězda Phekda v její blízkosti,je sice výborným prostředkem k jejímu nalezení,nicméně slabé světlo této galaxie poněkud ruší.

Michal Kodriš

Údaje o snímku

Optický přístroj : modifikovaný Canon EOS 400d + SW Newton 200/800 + Paracorr II. Ohnisko 920mm.

Montáž : EQ 6 + TV Guider (Martin Myslivec)

Místo : Němčice u Boskovic

Datum a čas : 8.3.2013

Postup a stručný postup zpracování : RGB - 16x10min. Kalibrace v Mraw, Maxim DL, složení v Registaru a finalní úpravy v Adobe Photoshop CS5.

Detail