Colors

by Eduard Kouril


Abel 426


Abel426

Kupa v Perseu hostí několik tisíc galaxií,z nichž několik nejvýraznějších členů můžete za velmi dobrých pozorovacích podmínek spatřit ve velkých amatérských dalekohledech v širším okolí NGC 1275. NGC 1275 je velmi zajímavá,avšak velice slabá galaxie. S jasností okolo 12. magnitudy je v dosahu až středně velkých amatérských přístrojů,jako slabá drobná mlhavá skvrnka. Ve větších přístrojích má jasné jádro obklopené slabším,téměř kruhovým halem. Na obloze zabírá plošku o velikosti přibližně 2,6 krát 1,9 úhlové minuty.Leží asi 2 stupně severovýchodně od hvězdy Algol ( Beta Persea ). Jde zároveň o mohutný rádiový zdroj označovaný jako Perseus A. Ve viditelném světle je identický s obří eliptickou galaxií s aktivním jádrem ( Seyfertova galaxie ). Intenzivně září i v rentgenovém oboru-jde o jeden z nejmohutnějších rentgenových zdrojů - Perseus X-1. Motorem aktivních procesů je veleobří černá díra v jejím jádru. NGC 1275 je dominantním členem kupy galaxií v Perseu. Od nás ji dělí asi 250 milionů světelných roků. Průměr tohoto obřího hvězdného ostrova odhadujeme na více než 100 000 světelných let

Michal Kodriš

Údaje o snímku

Optický přístroj : modifikovaný Canon EOS 400d + SW ED200/800 + Paracorr II. Ohnisko 920mm.

Montáž : EQ 6 + TV Guider (Martin Myslivec)

Místo : Němčice u Boskovic

Datum a čas : Prosinec 2012

Popis a stručný postup zpracování : RGB - 35x10min. Kalibrace v Mraw, složení v Registaru a finalní úpravy v Adobe Photoshop CS5 a MaximDL.